L’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya, GHS Catalunya, agrupa de forma voluntària, en un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques d’habitatge, serveis municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals d’habitatge, promotors socials d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis d’interès general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya, amb la finalitat de promoure els interessos comuns a totes elles.

Una organització sense ànim de lucre que promou i impulsa l’intercanvi d’experiències i coneixements entre empreses i professionals que operen en el camp de l’habitatge públic i social amb la voluntat de contribuir a potenciar les polítiques socials d’habitatge i incrementar-ne la qualitat de la gestió. I esdevé un espai obert de diàleg on per mitjà de la formació professional continuada i el treball en xarxa es reflexiona sobre la gestió de les polítiques l’habitatge social i es cerquen i impulsen solucions de millora de servei per a implementar en aquest camp.