GHS Catalunya agrupa, en un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques d’habitatge, serveis municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals d’habitatge, promotors socials d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis d’interès general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya, amb la finalitat de promoure els interessos comuns a totes elles.

Els associats es classifiquen en diferents tipologies:

  1. Empreses públiques i tercer sector
  2. Empreses privades
  3. Organismes públics
  4. Professionals

Actualment, l’associació compta amb 37 socis, dels quals 24 es troben classificats en la tipologia A, 2 en la tipologia B i 11 en la tipologia D dels Estatuts socials vigents.

Relació d’associats

Tipologia A: associats corporatius

Associat Representant
INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I LA REHABILITACIÓ DE BARCELONA Àngels Mira Cortadellas
PROMUSA Lluís Hosta Privat
REGESA Jaume Vendrell Amat
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME DE BARCELONA Josep Ma de Torres i Sanahuja
COMÚ SQV, SL Marta Baldrich Caselles
PROMUNSA Agustí González Baranda
VIMUSA Jordi Núñez Martínez
SMHAUSA Jordi Dies Monclús
SM HABITATGE TERRASSA, SA Lídia Guillén Simón
IMPSOL Amadeu Iglesias Unzué
FÓRUM, SA Francesc Carné Babià
PRAT ESPAIS, SLU Miquel Bagudanch Gené
FUNDACIÓ HÁBITAT3 Carme Trilla Bellart
PROCORNELLÀ Ricard Casademont Altimira
PUMSA Jordi Humet Villà
FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL Alfons Thió Ordis
SOSTRE CÍVIC David Guàrdia Mascó
INCASÒL Gonçal Marqués Sagnier
SAC Fernando Costa Vilarrasa
COHOUSING BARCELONA Juli Carbó Mulet
CASA GESTIÓ, SCCL Martí Prat Huertas
GRAMEPARK Oscar García Dávila
GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES (GTI) Rosa María Fernández Labela
LA DINAMO FUNDACIÓ Pol Massolini Mangues

Tipologia B: empreses privades

Associat Representant
SOLUCIONS HABITAT Xavier Prat Castellà
SOGEVISO Pau Pérez de Acha Beamonte