Descarregueu aquí les bases de contractació del servei de Gerència i Secretaria Tècnica de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya publicades el 23/11/2018 a les 14:04h

Descarregueu aquí l’acord d’adjudicació dels serveis de Gerència i Secretaria Tècnica de data 22/01/19