Activitats

Jornada “UN ÈXODE INEVITABLE? Gentrificació, pressió turística i bombolla del lloguer. Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts”

La crisi encara no la podem donar per morta, però en qualsevol cas assistim a una certa recuperació que, de manera sobtada, ha tornat a posar sobre la taula alguns problemes antics.
En la jornada que convoquem anualment, i que ja té un regust clàssic, creiem oportú reflexionar sobre la capacitat d’influència del mercat immobiliari i altres activitats econòmiques, com a factors d’expulsió i segregació de població dels nostres barris i municipis. Un impacte que actualment coneixem com a gentrificació: el procés de substitució de població d’un barri o àrea extensa reemplaçada per altres sectors de població amb més recursos. Aquest fenomen, a voltes escapant de l’acció política d’alcaldes i regidors, provoca l’expulsió de residents cap a àrees on l’especulació encara no ha trobat elements suficients per establir-s’hi.

El creixement econòmic sostingudament desequilibrat; l’especulació immobiliària i la conseqüent bombolla en el mercat del lloguer provocada per l’escassetat de l’oferta -pública i privada- en el marc d’una llei d’arrendaments poc ponderada; la pressió dels apartaments turístics; i les transformacions a fi de bé en l’espai públic, provoquen sovint un seguit d’efectes no desitjats i contraris als interessos de la ciutadania. És necessari el debat sobre si les actuacions públiques i privades en els nostres municipis, són sovint un preludi de l’expulsió dels veïns i veïnes que l’han fet possible.
Hi ha alguna recepta per aquest despropòsit? De quina manera s’interrelacionen habitatge i processos de gentrificació? Com es pot garantir la millora de la qualitat de vida dels nostres barris evitant-ne la saturació del mercat de lloguer i l’expulsió de població? Tenim els municipis eines per controlar-ho?

Per reflexionar sobre aquestes qüestions l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona conjuntament amb l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) organitzen aquesta Jornada amb representants de les administracions públiques i entitats ciutadanes.

Llegir-ne més ...

Jornada “Polítiques de Rehabilitació al Sud d’Europa”

La crisi financera mundial de 2007 va congelar les noves promocions inmo-biliarias en molts països, mentre que les mesures d’austeritat van deixar els barris de baixos i mitjans d’ingressos vulnerables a la decadència urbana. Com a resultat, les polítiques públiques i els professionals de la vivenda es van reorientar cap a la renovació de la vivenda. La diversitat de desafiaments socia-les (augment de la falta i vulnerabilitat de l’habitatge, l’envelliment de la població, els refugiats, etc.) i la disponibilitat de recursos financers limitats van ser les condicions per a la innovació. L’objectiu de la sessió és compartir les millors pràctiques en finançament per a la renovació de l’habitatge i conversar sobre els potencials d’escassetat i transferibilitat a través de les fronteres.

Llegir-ne més ...

Jornada “La Gestió del Lloguer Social”

En els darrers anys els problemes de l’habitatge han anat creixent sense aturador. Els ajuntaments i les institucions, volen i dolen, però els recursos necessaris per les polítiques d’habitatge continuen sent malauradament migrats.

Sembla que tothom està d’acord, en que cal incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer social, per donar sortida a la demanda existent i majorment a la població vulnerable. És possible fer-ho? Hi ha noves iniciatives al respecte?

D’altre banda cal plantejar-se si el lloguer social és en si mateix sostenible, sobretot per les tutelades economies municipals. La gentrificació per causes diverses, la crisi econòmica amb l’increment de la pobresa i la vulnerabilitat, i el conseqüent desconcert i incertesa sobre l’actuació punitiva de les empreses i institucions públiques en cas d’impagament, han provocat en determinats casos certs desequilibris en la gestió als que cal posar remei, si l’objectiu final que volem assolir, és el d’incrementar aquest parc.

Al voltant de la discussió sobre les noves polítiques d’habitatge, que encetem de nou per la promulgació del nou Pla d’Habitatge del govern de l’Estat, entenem necessari reflexionat sobre tot plegat, GHS proposa aquesta jornada.

Llegir-ne més ...