Activitats

Visita a l’antiga Fabra i Coats

Conèixer el projecte residencial de 46 habitatges dotacionals per gent jove i l’equipament per la colla castellera del barri, han estat l’objectiu de la visita tècnica realitzada durant el mes de juny.

IMG_3306

Acompanyades per l’arquitecte Mercè Berengué, de Roldán + Berengué, arquitectes i part de l’equip que ha format part del projecte, les persones assistents vam poder fer una visita per tot l’edifici. Una trobada de quasi 30 assistents, on la presentació per part de la Sra. Berengué va ser molt amena i orientada tant a les solucions arquitectòniques com a la funcionalitat dels propis espais.

AC2B6AFA-100C-4F47-88EB-10FB13583603

Un projecte de rehabilitació i adequació en el que s’han hagut de treballar reptes como el de la sostenibilitat, l’eficàcia i eficiència energètica i l’equilibri entre la funcionalitat i el respecte pel mateix entorn, que a la vegada transfereix les línies mestres de la pròpia solució.

Un altre dels grans reptes que vam compartir amb nosaltres va se la necessitat de donar resposta als diferents grups d’interès que es relacionen amb l’antiga fàbrica: des de la pròpia administració pública, l’Associació Amics de la Fabra i Coats, els diferents grups que són usuaris dels altres espais del complex, com dels veïns i veïnes del barri.

A la visita també ens va acompanyar Daniel López, Arquitecte del Departament de Projectes i Obres de l’Institut de l’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, que va complementar les explicacions des de la perspectiva dels objectius de l’administració com aprofundir en algunes de les particularitats que sobre eficiència energètica presenta l’edifici i les instal·lacions.

 

IMG_3331

L’edifici a més presenta un espai d’us exclusiu per la colla castellera del barri, amb la que es va treballar en tot moment per garantir que la rehabilitació, a més de cobrir les expectatives del projecte, oferia solucions concretes a la dinàmica que la colla necessita pels seus entrenaments i treballs.

S’han desenvolupat espais pensats pel treball d’aixecar castells: alçada, eines d’entrenament, sonoritat de l’espai; com per l’assaig de les gralles i la cobla. Així també s’ha pensat en solucions que facilitin les visites i introducció de la pràctica castellera al barri.

Després de dos hores de compartir experiències i de molta participació per part de tot el grup, va concloure la visita amb una foto de família.

IMG_3336

Gràcies a l’Institut de l’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, a Roldán + Berengué, arquitectes per la visita i al suport de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

Jornada “UN ÈXODE INEVITABLE? Gentrificació, pressió turística i bombolla del lloguer. Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts”

La crisi encara no la podem donar per morta, però en qualsevol cas assistim a una certa recuperació que, de manera sobtada, ha tornat a posar sobre la taula alguns problemes antics.
En la jornada que convoquem anualment, i que ja té un regust clàssic, creiem oportú reflexionar sobre la capacitat d’influència del mercat immobiliari i altres activitats econòmiques, com a factors d’expulsió i segregació de població dels nostres barris i municipis. Un impacte que actualment coneixem com a gentrificació: el procés de substitució de població d’un barri o àrea extensa reemplaçada per altres sectors de població amb més recursos. Aquest fenomen, a voltes escapant de l’acció política d’alcaldes i regidors, provoca l’expulsió de residents cap a àrees on l’especulació encara no ha trobat elements suficients per establir-s’hi.

El creixement econòmic sostingudament desequilibrat; l’especulació immobiliària i la conseqüent bombolla en el mercat del lloguer provocada per l’escassetat de l’oferta -pública i privada- en el marc d’una llei d’arrendaments poc ponderada; la pressió dels apartaments turístics; i les transformacions a fi de bé en l’espai públic, provoquen sovint un seguit d’efectes no desitjats i contraris als interessos de la ciutadania. És necessari el debat sobre si les actuacions públiques i privades en els nostres municipis, són sovint un preludi de l’expulsió dels veïns i veïnes que l’han fet possible.
Hi ha alguna recepta per aquest despropòsit? De quina manera s’interrelacionen habitatge i processos de gentrificació? Com es pot garantir la millora de la qualitat de vida dels nostres barris evitant-ne la saturació del mercat de lloguer i l’expulsió de població? Tenim els municipis eines per controlar-ho?

Per reflexionar sobre aquestes qüestions l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona conjuntament amb l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) organitzen aquesta Jornada amb representants de les administracions públiques i entitats ciutadanes.

Llegir-ne més ...

Jornada “Polítiques de Rehabilitació al Sud d’Europa”

La crisi financera mundial de 2007 va congelar les noves promocions inmo-biliarias en molts països, mentre que les mesures d’austeritat van deixar els barris de baixos i mitjans d’ingressos vulnerables a la decadència urbana. Com a resultat, les polítiques públiques i els professionals de la vivenda es van reorientar cap a la renovació de la vivenda. La diversitat de desafiaments socia-les (augment de la falta i vulnerabilitat de l’habitatge, l’envelliment de la població, els refugiats, etc.) i la disponibilitat de recursos financers limitats van ser les condicions per a la innovació. L’objectiu de la sessió és compartir les millors pràctiques en finançament per a la renovació de l’habitatge i conversar sobre els potencials d’escassetat i transferibilitat a través de les fronteres.

Llegir-ne més ...