Activitats

Jornada «Polítiques de Rehabilitació al Sud d’Europa»

La crisi financera mundial de 2007 va congelar les noves promocions inmo-biliarias en molts països, mentre que les mesures d’austeritat van deixar els barris de baixos i mitjans d’ingressos vulnerables a la decadència urbana. Com a resultat, les polítiques públiques i els professionals de la vivenda es van reorientar cap a la renovació de la vivenda. La diversitat de desafiaments socia-les (augment de la falta i vulnerabilitat de l’habitatge, l’envelliment de la població, els refugiats, etc.) i la disponibilitat de recursos financers limitats van ser les condicions per a la innovació. L’objectiu de la sessió és compartir les millors pràctiques en finançament per a la renovació de l’habitatge i conversar sobre els potencials d’escassetat i transferibilitat a través de les fronteres.

Llegir-ne més ...

Jornada «La Gestió del Lloguer Social»

En els darrers anys els problemes de l’habitatge han anat creixent sense aturador. Els ajuntaments i les institucions, volen i dolen, però els recursos necessaris per les polítiques d’habitatge continuen sent malauradament migrats.

Sembla que tothom està d’acord, en que cal incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer social, per donar sortida a la demanda existent i majorment a la població vulnerable. És possible fer-ho? Hi ha noves iniciatives al respecte?

D’altre banda cal plantejar-se si el lloguer social és en si mateix sostenible, sobretot per les tutelades economies municipals. La gentrificació per causes diverses, la crisi econòmica amb l’increment de la pobresa i la vulnerabilitat, i el conseqüent desconcert i incertesa sobre l’actuació punitiva de les empreses i institucions públiques en cas d’impagament, han provocat en determinats casos certs desequilibris en la gestió als que cal posar remei, si l’objectiu final que volem assolir, és el d’incrementar aquest parc.

Al voltant de la discussió sobre les noves polítiques d’habitatge, que encetem de nou per la promulgació del nou Pla d’Habitatge del govern de l’Estat, entenem necessari reflexionat sobre tot plegat, GHS proposa aquesta jornada.

Llegir-ne més ...

Visita tècnica: La promoció de 63 habitatges per a joves de Ca n’Arús

L’edifici Ca n’Arús situat a l’Avinguda Carrilet cantonada amb la 2016-06-01 09.42.11Rambla de la Marina a l’Hospitalet de Llobregat, en un solar cedit gratuïtament per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, es composa d’un bloc únic esglaonat en alçada, amb planta baixa més 5 plantes pis confrontant amb la Rambla Marina, planta baixa i 7 plantes pis al tram central i planta baixa més 9 plantes pis que amaga la mitgera que delimita el solar. A partir de la planta segona es situen els 63 habitatges, 56 dels quals tenen un dormitori i dos els 7 restants. Dos dels habitatges són adaptats, encara que la resta estan dissenyats preveient la possibilitat que puguin ser ocupats per persones amb mobilitat reduïda.

L’equipament municipal està distribuït en planta soterrani, baixa i primera, i té una superfície total construïda de 1.657,84 m2. A la planta baixa i primera es preveu un casal per gent gran, i a la planta soterrani un casal per joves. La distribució i les instal·lacions previstes permeten un ús independent de cadascun dels equipaments. L’accés és independent dels habitatges, i es produeix a través de la cantonada entre l’avinguda Carrilet i la Rambla Marina.

Una altra de les característiques del projecte són les millores d’eficiència energètica que l’edifici incorpora, com ara un sistema de calefacció centralitzat pels habitatges, amb caldera de microgeneració, el que permet no disposar de gas a l’interior dels habitatges. O la incorporació d’un comptador d’electricitat únic, gestionat a través d’una empresa de serveis energètics, que s’encarregarà del manteniment del sistema de producció d’aigua calenta sanitària i calefacció i del comptatge del consum elèctric i tèrmic de cada habitatge.

La promoció Ca n’Arús és un exemple de la col·laboració entre dues administracions Mentre la Generalitat finança la construcció de l’edifici en el solar cedit gratuïtament per l’Ajuntament, amb un pressupost de 3,88 milions d’euros, el consistori assumeix el cost de la compra i adequació del local.

Per aquest motiu, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), juntament amb AVS CATALUNYA i l’INCASOL, organitzen una Jornada-Visita tècnica per donar a conèixer el projecte de construcció de la promoció 63 d’habitatges per a joves de Ca n’Arús.

Llegir-ne més ...