L’aprovació de la Llei catalana 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2016, genera tot un conjunt d’expectatives però també d’incerteses sobre el seu impacte i la seva aplicació en les empreses públiques i entitats no lucratives catalanes.

GHS Catalunya junt a AVS CATALUNYA organitzen aquest seminari amb la finalitat de presentar les principals novetats que es deriven de la nova llei i de la seva aplicació a les empreses públiques i entitats del tercer sector.