La Junta de Govern de GHS considera molt positives les mesures en habitatge aprovades inicialment per l’Ajuntament de Barcelona

La reducció de l’obligació de construir aparcaments, la qualificació d’habitatge protegit en el 30% de les operacions privades i la creació d’una àrea de tanteig i retracte a tota la ciutat, afavoriran la promoció d’habitatge públic

La Junta de Govern de GHS, en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2018, va considerar molt positives les mesures que, per lluitar contra el fort increment de preus de l’habitatge, tant de lloguer com de venda, ha aprovat inicialment l’Ajuntament de Barcelona, tot i que caldrà propiciar els recursos, tan humans com econòmics, per a la seva efectiva i real  implantació.

Llegir-ne més ...

Els promotors i gestors de l’habitatge social a Catalunya, en la seva assemblea general, debatran sobre la gestió de l’habitat social en el context actual

El dia 3 de maig a Tarragona tindrà lloc l’Assemblea General de GHS i la jornada tècnica que porta per títol “La gestió del lloguer social”. Aquest actes han estat organitzats per l’Associació de gestors de polítiques socials d’habitatge de Catalunya (GHS) amb la col·laboració del Servei Municipal de l’Habitatge i actuacions urbanes S.A. i l’Ajuntament de Tarragona.

El proper 3 de maig, es celebrarà a Tarragona l’assemblea general ordinària de GHS (Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya) que agrupa, en un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques d’habitatge, serveis municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals d’habitatge, promotors socials d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis d’interès general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya, amb la finalitat de promoure els interessos comuns a totes elles.

Llegir-ne més ...