El passat 5 de novembre, juntament amb l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona es va celebrar la jornada per debatre i reflexionar sobre la problemàtica de l’habitatge i les noves polítiques a desenvolupar en l’agenda local.

Aquesta ha estat la 6a edició de les Jornades d’Habitatge: Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts, que anualment s’organitzen i que volen ser un punt de trobada per a fer balanç del treball realitzat i afrontar nous reptes de cara a la nova legislatura que s’inicia.IMG_7432

La sessió, adreçada principalment a personal tècnic i càrrecs electes que treballen a les àrees d’habitatge, urbanisme i serveis socials, així com a professionals i particulars interessats en les polítiques públiques d’habitatge, s’ha desenvolupat al llarg del matí a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.

La jornada ha estat presentada pel diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, juntament amb Lídia Guillén, presidenta de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya. En la seva intervenció, Pere Pons ha remarcat que «aquest any volem crear un espai de reflexió sobre situació i els reptes que impliquen la implementació de les polítiques d’habitatge, i especialment, l’augment del parc d’habitatge assequible i de qualitat als nostres municipis» per afegir que «des de la Diputació de Barcelona treballem per augmentat el parc d’habitatge assequible amb diferents vies, com ara a adquirir habitatges del mercat privat o mobilitzar el parc d’habitatge desocupat, sobretot el que està en mans de grans tenidors». El diputat també ha manifestat el desig que la jornada serveixi per obrir un espai de diàleg crític i de proposta sobre les eines que estan a l’abast dels ens locals en matèria d’habitatge.

Per part de Lídia Guillén, presidenta de l’associació, va fer menció a la problemàtica que trobem en la gestió d’alguns col·lectius que no poden accedir a l’habitatge protegit i que sobrepassen les condiciones d’altres habitatges gestionats; donant visibilitat a una qüestió per a la que també hem de trobar respostes. “socials”, poder-lis donar una solució.

Així, en la jornada s’han debatut aspectes com les polítiques locals d’habitatge a la demarcació de Barcelona o el valor social de la política d’habitatge a la ciutat de Bilbao, amb la intervenció de David Mongil, cap de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona i José María Escolástico Sánchez, subdirector jurídic administratiu de l’empresa Viviendas Municipales de Bilbao.

Les sessions han prosseguit amb aspectes com el marc d’actuació en els propers anys, que ha comptat amb la participació de Michaela Kauer, coordinadora del Partenariat d’Habitatge de l’Agenda Urbana de la UE, Francisco Javier Martín Ramiro, director general d’Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, i Agustí Serra, secretari d’Hàbitat  Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya.IMG_7443

El programa s’ha completat amb dues taules rodones, la primera sobre actuacions en el parc existent per reforçar l’oferta de d’habitatge assequible, moderada per Anna Vergés, directora de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, ha comptat amb la participació de Jaume Fornt, director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Joan Ràfols, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Lucía Martín, regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, i Jordi Cuyàs, coordinador de Projectes Estratègics de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

La segona taula rodona, que ha estat moderada per Josep Donés, secretari general de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), s’ha centrat en les actuacions d’obra nova i les formes d’habitatge assequible i en la que hi han intervingut Amadeu Iglesias, director general  de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Jordi Núñez, gerent de l’empresa Habitatges Municipals de Sabadell, S.A., Donato Muñoz, director General de CEVASA (Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A.) i Lali Daví, arquitecta i membre de la fundació La Dinamo.