Descarregeu aquí les Instruccions Internes de Contractació de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya