L’òrgan sobirà de govern és l’Assemblea General formada per la totalitat dels associats. Cada quatre anys es convoquen eleccions per determinar els membres de la Junta de Govern que, en les seves reunions mensuals, decideixen la gestió ordinària del programa d’actuacins aprovat per l’Assemblea.

La Junta de Govern va ser electa per unanimitat dels associats en la sessió de l’Assemblea General Ordinaria de 9 de març de 2016.

Junta de Govern

President: Lluís Hosta Privat PROMUSA
Vicepresidenta: Carme Trilla Bellart FUNDACIÓ HABITAT3
Secretari: Miquel Bagudanch Gené PRAT ESPAIS, SLUREGESA
Tresorer: Amadeu Iglesias Unzué IMPSOL
Vocals: Josep Ma de Torres i Sanahuja BAGURSA
Agustí González Baranda PROMUNSA
Lidia Guillén Simón HABITATGE TERRASSA, SA
Jordi Humet Villà PUMSA
Gonçal Marquès Sagnier INCASOL
Àngels Mira Cortadellas PMHB
Donato Muñoz Montes
Jordi Núñez Martínez VIMUSA
Antoni Sorolla Edo
Jaume Vendrell Amat REGESA