L’òrgan sobirà de govern és l’Assemblea General formada per la totalitat dels associats. Cada quatre anys es convoquen eleccions per determinar els membres de la Junta de Govern que, en les seves reunions mensuals, decideixen la gestió ordinària del programa d’actuacins aprovat per l’Assemblea.

La Junta de Govern va se electa per unanimitat dels associats en la sessió de l’Assemblea General Ordinaria de 9 de març de 2016.

Junta de Govern

President: Lluís Hosta Privat PROMUSA
Vicepresidenta: Carme Trilla Bellart FUNDACIÓ HABITAT3
Secretari: Miquel Bagudanch Gené PRAT ESPAIS, SLUREGESA
Tresorer: Amadeu Iglesias Unzué IMPSOL
Vocals: Josep Ma de Torres i Sanahuja BAGURSA
Àngels Mira Cortadellas PMHB
Agustí González Baranda PROMUNSA
Jaume Vendrell Amat REGESA
Jordi Núñez Martínez VIMUSA
Jordi Vallhonrat Espasa PUMSA
Antoni Sorolla Edo
Donato Muñoz Montes
Lidia Guillén Simón HABITATGE TERRASSA, SA
Elisabet Cirici Amell INCASOL