treball en equip

L’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya, agrupa, en un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques d’habitatge, serveis municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals d’habitatge, promotors socials d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis d’interès general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya, amb la finalitat de promoure els interesos comuns a totes elles.

Els objectius principals de GHS són:

  • Potenciar les polítiques socials d’habitatge, amb el convenciment que han d’anar més enllà de la promoció per la venda o lloguer d’habitatges protegits, cercant noves fórmules que garanteixin el dret constitucional a l’habitatge.
  • Fomentar les activitats destinades a proporcionar a totes les persones un habitatge digne que sigui adequat en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.
  • Establir un marc de col·laboració on tots els gestors socials d’habitatge puguin compartir coneixement i experiències amb l’objectiu comú de promoure l’excel·lència, la competitivitat, l’eficàcia i l’efectivitat en el desenvolupamentde la gestió de l’habitatge social.

GHS fomenta i impulsa totes aquelles activitats relacionades amb les seves finalitats i en especial les relatives a:

  • La promoció i la defensa de les polítiques socials d’habitatge
  • La reflexió i la innovació
  • La formació dels seus associats i de les persones interessades en les seves activitats
  • La difusió de bones pràctiques i experiències.