logo

Jornada "Polítiques de Rehabilitació al Sud d’Europa"

La crisi financera mundial de 2007 va congelar les noves promocions inmo-biliarias en molts països, mentre que les mesures d’austeritat van deixar els barris de baixos i mitjans d’ingressos vulnerables a la decadència urbana. Com a resultat, les polítiques públiques i els professionals de la vivenda es van reorientar cap a la renovació de la vivenda. La diversitat de desafiaments socia-les (augment de la falta i vulnerabilitat de l’habitatge, l’envelliment de la població, els refugiats, etc.) i la disponibilitat de recursos financers limitats van ser les condicions per a la innovació. L’objectiu de la sessió és compartir les millors pràctiques en finançament per a la renovació de l’habitatge i conversar sobre els potencials d’escassetat i transferibilitat a través de les fronteres.

La jornada es dividirà en dos blocs, el primer, en horari de matí, amb un programa restringit al públic, amb una visita tècnica i una taula rodonasobre el finançament de la rehabilitació i, el segon bloc, en horari de tarda i obert al públic, amb una taula rodona centrada en la innovació en polítiques rehabilitació,

La sessió està dirigida principalment a personal tècnic i càrrecs electes que treballen a les àrees d’habitatge dels ens locals però alhora a altres àrees d’urbanisme, serveis socials, així com a professionals i particulars interessats en l’estudi del fenomen de la gentrificació i les polítiques d’habitatge.

On: El Born Centre de Cultura i Memòria. Plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona
Quan: Dimecres, 25 d’abril de 2018 (08:30 h. – 19:30 h.)

Comments are closed.