logo

AVENÇOS PROJECTE «CLT BARCELONA»

Les ‘Community Land Trusts’ (CLT) són organitzacions sense ànim de lucre, democràtiques i dirigides per la comunitat. Desenvolupen i gestionen habitatges per a llars d’ingressos baixos i mitjans, així com altres actius contribueixen a fer prosperar les comunitats locals. Actuen com a administradors a llarg termini d’aquests actius, assegurant-se que es mantenen permanentment assequibles. Això s’aconsegueix mitjançant mecanismes que asseguren que qualsevol valor addicional generat es manté dins del CLT.’ i ‘Els CLT són, en primer lloc, institucions locals que organitzen l’acció col·lectiva tornant a situar la ciutadania al centre dels processos de desenvolupament urbà. De fet, el CLT no només ajuda a augmentar l’oferta d’habitatges assequibles, sinó que també ofereix beneficis socials, econòmics i ambientals inestimables. D’una banda, apoderen els residents permetent-los implicar-se i contribuint a la construcció de les seves capacitats.’

Amb data 23 octubre ‘CLT Barcelona’ s’uneix a la Xarxa Europea de CLTs. De manera que, malgrat la complexitat d’aquest procès, es continua avançant i treballant conjuntament des de l’Ajuntament i les entitats locals per millorar en aspectes com la gestió comunitària, la representació i la participació.

La Xarxa Europea de CLTs compta actualment amb un projecte que finança les seves activitats i donaran l’oportunitat a ‘CLT Barcelona’ de participar en esdeveniments de formació i seminaris.

El proper Festival Internacional d’Habitatge Social (Barcelona, juny del 2023) serà una oportunitat per organitzar actes conjunts amb la resta de membres de la xarxa.

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *