logo

BARCELONA REFORÇA LA COL·LABORACIÓ AMB LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER LA CONSTRUCCIÓ DE 203 HABITATGES ASSEQUIBLES MÉS

L’Ajuntament incorpora al conveni signat amb GHS, Cohabitac, la XES i Habicoop dos nous sòls i un edifici de titularitat municipal per delegar-ne la construcció i rehabilitació

En total, ja són 567 habitatges en 14 promocions assignades a les entitats a través del conveni de promoció delegada sense ànim de lucre, amb l’inici de les primeres obres previst durant el 2022

Pas endavant en la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el sector de l’habitatge sense ànim de lucre per ampliar el parc d’habitatge assequible a la ciutat, amb la incorporació de dos solars i un edifici municipals de 203 habitatges al conveni signat entre el consistori i el sector. Més enllà de la promoció directa de construccions d’habitatge assequible a càrrec de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), que actualment és de 2.300 pisos en obres o prop d’iniciar-les, i la compra de més de mil habitatges des del mandat passat, des de fa un any l’Ajuntament, conjuntament amb l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge (GHS), està aliat amb fundacions i cooperatives per delegar aquesta producció d’habitatge assequible en solars municipals.

Participen en el conveni les entitats més representatives del sector i amb una llarga experiència en la gestió d’habitatge social. Així, a més de GHS, són signatàries del conveni la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES), la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya (Habicoop), i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac).

El conveni, signat a finals del 2020, preveu la construcció o rehabilitació i posterior gestió de fins a 1.000 habitatges, el 60% dels quals seran de lloguer a càrrec d’una fundació de l’habitatge social, i el 40% restant d’habitatge cooperatiu o cohabitatge. Fins ara, ja eren 11 les promocions de 364 habitatges incorporades i ja assignades a les entitats concretes que les impulsaran, i ara s’hi afegeixen les tres noves promocions, corresponents a:

 • Casernes de Sant Andreu. Passeig de Torras i Bages, 126-128. Cohabitatge de 80 pisos a càrrec d’una cooperativa.
 • C. Mont-ral, 37 i 39 i c. Doctor Letamendi, 99 i 103. Promoció de lloguer de 38 habitatges a càrrec d’una fundació. Es tracta d’uns edificis adquirits per l’Ajuntament a principis de 2021 per frenar un procés especulatiu i amb un llarg procés d’incompliment del deure de conservació per part de l’anterior propietari.
 • C. Bolívia, 23-27. Promoció de lloguer de 85 habitatges obert tant a fundacions com a cooperatives de lloguer.

Per aquestes tres promocions, està obert el termini establert al conveni pel qual les fundacions i les cooperatives interessades facin les seves propostes a desenvolupar-hi, que seran avaluades per respectives taules de valoració. La decisió serà elevada a una comissió formada per l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya, òrgan encarregat de validar o no l’assignació proposada.

Les promocions incorporades en la primera fase del conveni es van ja assignar la passada primavera a les fundacions i cooperatives beneficiàries, i actualment es troben en els treballs previs a les obres, com la redacció del projecte i la sol·licitud de llicències, de manera que puguin començar els treballs entre mitjans del 2022 i principis del 2023.

Cohabitatge:

 • Can Batlló, c. Mossèn Amadeu Oller, 17-21, la Bordeta (Sants-Montjuïc). 40 habitatges. Assignat a la cooperativa Empriu, Habitatges Cooperatius, SCCL. Inici d’obres previst per a finals del 2022.
 • Edifici a rehabilitar a c. Rossend Arús, 36 i 38, Sants (Sants-Montjuïc). 7 habitatges. Assignat a la cooperativa La Domèstika de la Farga, SCCL. Inici d’obres previst per a finals del 2022.
 • Via Augusta, 375-381 i 383-387, Sarrià (Sarrià – Sant Gervasi). Promoció doble de 26 habitatges en conjunt per a cohabitatge sènior. Assignada a la cooperativa Sostre Cívic, SCCL. Inici d’obres previst per a principis de 2023.
 • Via Augusta, 389-393, Sarrià (Sarrià – Sant Gervasi). 14 habitatges cooperatius per a persones amb discapacitat intel·lectual. Assignat a la cooperativa Vida Cooperativa, SCCL. Inici d’obres previst per a principis de 2023.
 • Gustavo Bécquer, 11X, Vallcarca i els Penitents (Gràcia). 25 habitatges. Assignat a la cooperativa Ruderal, SCCL. Inici d’obres previst per a finals de 2022.
 • 22@ Sector Balius, c. Pere IV, 115, el Parc i la Llacuna del Poblenou (Sant Martí). 23 habitatges. Assignat a la cooperativa Abril Poblenou, SCCL. Inici d’obres previst per a finals de 2022.

Lloguer:

 • Sant Martí, 12-16, el Raval (Ciutat Vella). 43 habitatges. Assignat a Fundació SALAS i Fundació Nou Lloc. Inici d’obres previst per a finals de 2022.
 • Edifici a rehabilitar a pg. Joan de Borbó, 44-45, la Barceloneta (Ciutat Vella). 18 habitatges. Assignat a la Fundació Hàbitat 3. Inici d’obres previst per a mitjan 2022.
 • Ulldecona, 11.X, la Marina del Prat Vermell (Sants-Montjuïc). 84 habitatges. Assignat a les fundacions FIBS i Iniciativa Social. Inici d’obres previst per a principis de 2023.
 • Vallcarca, 110X, Vallcarca i els Penitents (Gràcia). 37 habitatges. Assignat a Fundació SALAS i Fundació Nou Lloc. Inici d’obres previst per a finals de 2022.
 • Binèfar, 26, la Verneda i la Pau (Sant Martí). 47 habitatges per a cooperativa de lloguer. Assignat a la cooperativa Fem Ciutat, SCCL. Inici d’obres previst per a la segona meitat de 2022.

Enfortir el sector de l’habitatge sense ànim de lucre i agilització de terminis

L’objectiu amb aquest conveni, a banda de teixir una aliança público-comunitària per ampliar el parc d’habitatge assequible, és doble. D’una banda, l’Ajuntament persegueix enfortir amb nous projectes les fundacions de l’habitatge social i les cooperatives d’habitatge, de manera que es diversifiqui així el ventall d’agents en el sector de l’habitatge i immobiliari. Com més potents sigui el sector sense ànim de lucre més capacitat tindran de crear habitatge social i assequible tant a Barcelona com a tot el territori.

De l’altra, la promoció delegada permet agilitzar l’ampliació del parc protegit a través de la promoció i la rehabilitació. El conveni regula i estableix els mecanismes d’assignació dels solars a les entitats, la cessió dels sòls i els ajuts públics. En ser una entitat sense ànim de lucre la promotora d’un edifici d’habitatges i no l’administració, els processos de redacció de projectes i adjudicació de les obres no estan subjectes als processos llargs de les licitacions. En qualsevol cas, el conveni regula el control municipal i la transparència sobre la gestió dels sòls i dels projectes i garanteix que la titularitat del sòl i dels edificis és 100% municipal i la cessió es realitza per un període de temps determinat (99 anys).

Per últim, convé assenyalar l’impuls econòmic que significa el conveni en el sector de la construcció de la rehabilitació d’habitatges. Per al conjunt dels 1.000 pisos previstos al conveni, s’estima que farà falta una inversió de 150 milions d’euros, que podran repercutir en la creació de prop de 1.600 llocs de treball.

Noves millores al conveni

Després d’un any de vigència del conveni, l’Ajuntament i les entitats han acordat també introduir algunes millores que contribueixin a fer-lo més útil. En primer lloc, s’introdueix la possibilitat d’incrementar la subvenció municipal als projectes fins al 16%, fins ara limitades al 7%, per a noves construccions no superiors a 15 habitatges i en tots els casos de les finques a rehabilitar. A més d’aquests darrers casos, aquest canvi beneficiarà especialment projectes singulars com els cohabitatges per a persones grans i per a persones amb discapacitat, promocions totes elles de menys de 15 habitatges.

A llarg termini, la inversió municipal en forma d’aquestes subvencions a les entitats retornarà a futurs projectes de promoció delegada. Un cop les entitats hagin amortitzat els crèdits que hauran assumit per la promoció d’habitatges, a més de pagar el cànon, hauran de destinar el 50% dels resultats de l’explotació a l’Institut Municipal de l’Habitatge o l’òrgan que es decideixi, que al seu torn els utilitzarà per finançar noves promocions delegades d’habitatge.

En segon lloc, les millores incideixen en els principis de transparència i objectivitat en el procediment de selecció i designació dels projectes i les entitats beneficiàries, i en la claredat en l’aplicació de la solvència tècnica i dels criteris de designació. Això es tradueix en qüestions relatives a l’experiència que han d’acreditar les entitats en fer una proposta, el compliment dels criteris d’assignació, així com la incorporació de dues persones funcionàries municipals que exerceixin les funcions de secretaria tècnica i secretaria jurídica en la taula de designació de propostes.

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *