logo

Category : Strategy

10 Ene 2022

NECESSITATS D’HABITATGE DE LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que aglutina i representa més de 3.000 entitats socials, i Cohabitac, la coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge social de lloguer de Catalunya, han elaborat l’informe «Situació actual i necessitats futures d’habitatge de les entitats de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. La contribució del Tercer Sector al lloguer social, 2021», que actualitza les necessitats d’habitatge social del propi tercer sector social, quan acompanya i ofereix suports en aquesta […]

12 Dic 2021

BARCELONA REFORÇA LA COL·LABORACIÓ AMB LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER LA CONSTRUCCIÓ DE 203 HABITATGES ASSEQUIBLES MÉS

L’Ajuntament incorpora al conveni signat amb GHS, Cohabitac, la XES i Habicoop dos nous sòls i un edifici de titularitat municipal per delegar-ne la construcció i rehabilitació En total, ja són 567 habitatges en 14 promocions assignades a les entitats a través del conveni de promoció delegada sense ànim de lucre, amb l’inici de les primeres obres previst durant el 2022 Pas endavant en la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el sector de l’habitatge sense ànim de lucre per […]

09 Dic 2021

IMPULS PÚBLIC DE L’HABITATGE COOPERATIU EN CESSIÓ D’ÚS ALS MUNICIPIS

La col·laboració pública cooperativa és imprescindible per avançar cap a un model d’habitatge assequible i inclusiu per al conjunt de les classes populars. Des del punt de vista econòmic, això significa assolir aportacions inicials que tendeixin a zero i quotes periòdiques assequibles per sota els preus del mercat. Des del punt de vista social, aconseguir fer extensiva aquesta formula alternativa d’accedir a l’habitatge i custodiar la propietat del sòl de manera comunitària a diferents sectors i col·lectius de la societat. […]

07 Jul 2021

JORNADA ONLINE – INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES: GESTIÓ DE L´HABITATGE SOCIAL DURANT I POST COVID – II

Pràcticament un any després de realitzar la primera jornada online d’intercanvi d’experiències sobre la gestió de l’habitatge social en aquesta època de pandèmia, hem tornat a trobar-nos, en el mateix format de micròfon obert i amb una conversa totalment oberta a la participació. En aquesta ocasió, vam recuperar algunes de les preguntes que van servir de guió per a la primera trobada, re-formulant el contingut i els objectius, a més d’afegir de més concretes envers a les experiències que s’han […]

06 Jul 2021

MESH – Multisport Experiences in Social Housing

De la mà de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), es presenta una proposta dins del programa europeu Erasmus + per incentivar la pràctica de l´esport a les comunitats d´habitatge social. El projecte MESH té com a objectiu fomentar la participació en l’esport i l’activitat física dels ciutadans a les comunitats d’habitatge social, creant un model esportiu específic tant per promoure l’activitat física com per impulsar valors ètics i morals que recolzin la inclusió social i la ciutadania […]

06 May 2021

INFORME FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ PER A L’HABITATGE SOCIAL

Com sabeu, s’ha presentat a la Unió Europea el Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que s’apunta com una de les línies d’aplicació dels Fons Europeus Next Generation, la política d’habitatge, amb 6.820 milions d’euros, dels quals, 1.000 milions es destinarien al foment de l’habitatge de lloguer social. Si bé encara manca concreció temporal i territorial de com s’aplicaran aquests fons, entenem que el fet que la promoció d’habitatge de lloguer social i assequible hi hagi estat […]

03 May 2021

Formes d’adjudicació de sòl públic a entitats sense ànim de lucre per a la promoció d’habitatge cooperatiu i de lloguer social a Barcelona

La garantia del dret a l’habitatge ha esdevingut en els últims anys una prioritat per molts ajuntaments. La crisi social i econòmica iniciada l’any 2008, sumada a un parc públic i protegit històricament molt reduït, han fet augmentar exponencialment el nombre de llars que necessiten suport per accedir o mantenir l’habitatge. És en aquest context que alguns ajuntaments, entre ells el de Barcelona, han accelerat la promoció d’habitatge públic de lloguer i estan impulsant fórmules innovadores de col·laboració amb promotors […]

04 Abr 2021

Recuperem habitatge privat cap a habitatge cooperatiu en cessió d’ús en format HPO

Lleida, una experiència pilot de col·laboració pública-cooperativa: hem qualificat 30 habitatges del mercat privat com a Habitatges amb Protecció Oficial. La Dinamo Fundació amb la col·laboració de l’Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera, Ajuntament de Lleida, Fundació Habitat3, Agència de l’Habitatge de Catalunya i La Closca – Cooperativa d’habitatge, estem impulsant el primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Lleida. Es tracta d’una experiència pilot de col·laboració pública-cooperativa que busca convertir patrimoni privat en habitatge cooperatiu en cessió d’ús, traient-lo del […]

02 Mar 2021

La Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes. La perspectiva des de l’habitatge social.

Resum de la jornada tècnica Amb motiu per part de la Generalitat de Catalunya de l’aprovació de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes, el 3 de febrer vam organitzar aquesta jornada tècnica online amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Des del punt de vista dels gestors d’habitatge social, tot i que els contractes de lloguer d’immobles de protecció oficial estan exclosos, hi ha diferents aspectes de la […]

02 Mar 2021

EFECTES DE LA STC DE 28/1/2021 RESPECTE A L’OFERIMENT D’UN LLOGUER SOCIAL ABANS D’INTERPOSAR UNA DEMANDA

La recent STC de 28/1/2021 declara inconstitucionals 13 preceptes del Decret llei 17/2019, de mesures per a l’accés a l’habitatge. La seva conseqüència immediata serà la de quedar fora de l’ordenament jurídic i perdre la seva vigència en el moment que sigui publicada en el BOE. Entre els articles de les diferents normes a les que afecta la inconstitucionalitat, pren especial rellevància la disposició addicional primera de la Llei 24/2015 del 29 de juliol relativa a l’oferiment de proposta de […]