logo

Els promotors i gestors de l’habitatge social a Catalunya, en la seva assemblea general, debatran sobre la gestió de l’habitat social en el context actual

El dia 3 de maig a Tarragona tindrà lloc l’Assemblea General de GHS i la jornada tècnica que porta per títol “La gestió del lloguer social”. Aquest actes han estat organitzats per l’Associació de gestors de polítiques socials d’habitatge de Catalunya (GHS) amb la col·laboració del Servei Municipal de l’Habitatge i actuacions urbanes S.A. i l’Ajuntament de Tarragona.

El proper 3 de maig, es celebrarà a Tarragona l’assemblea general ordinària de GHS (Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya) que agrupa, en un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques d’habitatge, serveis municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals d’habitatge, promotors socials d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis d’interès general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya, amb la finalitat de promoure els interessos comuns a totes elles.

En el marc del programa general de l’Assemblea, prèviament a la serva celebració i al llarg de tot el matí s’ha convocat una jornada tècnica per analitzar “La gestió del lloguer social”, a la que s’han inscrit al voltant de 40 professionals, tècnics i directius, que desenvolupen les seves tasques en l’àmbit de l’habitatge de lloguer social i/o assequible.

El primer bloc de la jornada se centrarà en una exposició sobre Habitatge Metròpolis Barcelona, que és la nova empresa creada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb l’objectiu de gestionar habitatge assequible de lloguer. Una nova empresa amb la que es vol iniciar una nova manera de fer arribar una oferta d’habitatge de lloguer a la ciutadania. Aquesta societat, ’economia mixta, tindrà per objecte construir i explotar edificis destinats a aplicar un model de lloguer assequible en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona.

En el segon bloc, quatre empreses públiques, una fundació i una empresa privada faran unes breus exposicions sobre els problemes que es plantegen, avui en dia, en la gestió del lloguer social, analitzant entre d’altres temes:

  • Parc de lloguer gestionat per cada entitat: dimensió, localització, antiguitat, tipologies de lloguer, morositat, etc.
  • Com s’aborda la gestió de: l’ocupació il·legal, la morositat i l’impagament, la relació amb els arrendataris, els conflictes veïnals, el manteniment dels habitatges, etc.
  • Com s’equilibren els ingressos i les depeses (incloent la amortització de la inversió) del parc de
    lloguer, i en cas negatiu, es finança el dèficit?
  • Elements innovadors en la gestió del parc d’habitatge.

Posteriorment, s’obrirà debat amb els assistents a la Jornada, amb una taula rodona composada per cadascun dels ponents que participaran en el segon bloc.

Finalment, el programa general clourà a la tarda amb la realització de l’assemblea anual de l’associació.

Comments are closed.