logo

INFORME FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ PER A L’HABITATGE SOCIAL

Com sabeu, s’ha presentat a la Unió Europea el Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que s’apunta com una de les línies d’aplicació dels Fons Europeus Next Generation, la política d’habitatge, amb 6.820 milions d’euros, dels quals, 1.000 milions es destinarien al foment de l’habitatge de lloguer social. Si bé encara manca concreció temporal i territorial de com s’aplicaran aquests fons, entenem que el fet que la promoció d’habitatge de lloguer social i assequible hi hagi estat recollida és en bona mesura fruit de la tasca de convenciment que hem anat fent entre tots, tant els signants de l’Informe com també els responsables públics de Comunitats Autònomes i d’Ajuntaments.

Els Fons Europeus per la regeneració, com comentem, inclouen entre les seves línies estratègiques temes relacionats amb l’habitatge, molt enfocats a la rehabilitació. Des de l’àmbit de l’habitatge social, creiem necessari ampliar tot el possible l’abast d’aquests fons per incloure també la promoció d’habitatge social i assequible destinat al lloguer. A tal efecte, des de GHS s’ha donat un ferm recolzament a la proposta que compartim, “INFORME EN FAVOR DE LA DEDICACIÓN DE FONDOS EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN, NEXTGENERATION, A LA VIVIENDA DE ALQUILER ASEQUIBLE Y SOCIAL ESTABLE”, conjuntament amb els principals actors del món de l’habitatge social i assequible.

El present informe s’ha presentat al Ministeri per part, d’entre d’altres, de la Presidenta de GHS Lídia Guillén. Des de GHS i la resta d’organitzacions signants de l’informe es segueix de prop l’evolució de les converses amb el Ministeri i els objectius a aconseguir.

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *