logo

Jornada "UN ÈXODE INEVITABLE? Gentrificació, pressió turística i bombolla del lloguer. Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts"

La crisi encara no la podem donar per morta, però en qualsevol cas assistim a una certa recuperació que, de manera sobtada, ha tornat a posar sobre la taula alguns problemes antics.
En la jornada que convoquem anualment, i que ja té un regust clàssic, creiem oportú reflexionar sobre la capacitat d’influència del mercat immobiliari i altres activitats econòmiques, com a factors d’expulsió i segregació de població dels nostres barris i municipis. Un impacte que actualment coneixem com a gentrificació: el procés de substitució de població d’un barri o àrea extensa reemplaçada per altres sectors de població amb més recursos. Aquest fenomen, a voltes escapant de l’acció política d’alcaldes i regidors, provoca l’expulsió de residents cap a àrees on l’especulació encara no ha trobat elements suficients per establir-s’hi.

El creixement econòmic sostingudament desequilibrat; l’especulació immobiliària i la conseqüent bombolla en el mercat del lloguer provocada per l’escassetat de l’oferta -pública i privada- en el marc d’una llei d’arrendaments poc ponderada; la pressió dels apartaments turístics; i les transformacions a fi de bé en l’espai públic, provoquen sovint un seguit d’efectes no desitjats i contraris als interessos de la ciutadania. És necessari el debat sobre si les actuacions públiques i privades en els nostres municipis, són sovint un preludi de l’expulsió dels veïns i veïnes que l’han fet possible.
Hi ha alguna recepta per aquest despropòsit? De quina manera s’interrelacionen habitatge i processos de gentrificació? Com es pot garantir la millora de la qualitat de vida dels nostres barris evitant-ne la saturació del mercat de lloguer i l’expulsió de població? Tenim els municipis eines per controlar-ho?

Per reflexionar sobre aquestes qüestions l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona conjuntament amb l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) organitzen aquesta Jornada amb representants de les administracions públiques i entitats ciutadanes.

La jornada es dividirà en dos blocs, el primer amb dues ponències sobre el fenomen de la gentrificació i el mercat d’habitatge i el segon, amb dues taules rodones, sobre les factors, àmbits d’actuació, experiències i actuacions en aquest context.

La sessió està dirigida principalment a personal tècnic i càrrecs electes que treballen a les àrees d’habitatge dels ens locals però alhora a altres àrees d’urbanisme, serveis socials, així com a professionals i particulars interessats en l’estudi del fenomen de la gentrificació i les polítiques d’habitatge.

On: La Sala (Espai Bonnemaison). Sant Pere més Baix, 7, planta baixa. Barcelona
Quan: Dijous, 31 de maig de 2018 (09:15 h. – 14:30 h.)

Comments are closed.