logo

Jornada “L'habitatge en entorns urbans… Camí de la Banlieue? Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts”

Les dinàmiques del mercat privat de l’habitatge configuren i transformen tant l’entorn urbà com la composició social de les ciutats i pobles. Entre d’altres, el mercat de l’habitatge té un impacte sobre processos de transformació de sòl, de mobilitat residencial, de substitució de població en barris (gentrificació, segregació, etc.), de renovació d’edificis, de cohesió social, o de reducció/increment de desigualtats.

En molts països del nostre entorn, la necessitat de «governar» aquests impactes forma part del nucli de les polítiques urbanes i en particular de les polítiques d’habitatge, juntament amb la preocupació per l’accés o la pèrdua de l’habitatge.

Per aquest motiu, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració d’AVS CATALUNYA i la Diputació de Girona organitzen la Jornada “L’habitatge en entorns urbans… Camí de la Banlieue? Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts» amb l’objectiu d’abordar aquesta dimensió urbana de l’habitatge i discutir sobre els impactes que les fortes transformacions del mercat de l’habitatge esdevingudes en els darrers anys han tingut sobre els municipis i barris. De forma no exhaustiva, interessen fenòmens com l’aparició de grans tenedors d’habitatge, l’habitatge vacant, les restriccions de finançament, la concentració de pobresa urbana, la degradació del parc, la manca de capacitat per promoure actuacions de rehabilitació, l’ocupació irregular d’immobles, el barranquisme, els altres usos de l’habitatge (habitatges turístics, etc.), l’estigmatització de determinades zones de les ciutats, les qüestions de seguretat, l’actuació de grup que controlen l’accés a habitatges, etc.

La jornada vol, doncs, prestar especial atenció als reptes que aquestes situacions generen sobre les administracions locals i sobre les polítiques locals d’habitatge en la contribució d’assolir ciutats més integrades i més integradores.

El programa es dividirà en dos blocs, el primer amb dues ponències sobre la financiarització de l’habitatge i la vulnerabilitat urbana i el segon, amb dues taules rodones, l’una amb regidors i gestors municipals (intervenint en la ciutat des de l’habitatge. Intervenint en l’habitatge des de la ciutat) i l’altre amb actors que intervenen en l’àmbit urbà de l’habitatge (la governança de l’habitatge i la ciutat més enllà de l’administració).

I està adreçada a personal tècnic i càrrecs electes de les administracions locals que treballen de forma directa o indirecta en l’àmbit de l’habitatge i a professionals d’empreses públiques de sòl i habitatge de gestores de polítiques socials d’habitatge i altres agents del sector públic, privat i acadèmic interessat en l’àmbit immobiliari, de planificació, promoció i gestió de l’habitatge i de la millora urbana.

Podeu consultar aquí el Programa de la Jornada.

Podeu accedir a la documentació de la Jornada fent clic aquí.

On: La Sala (Espai Bonnemaison). Sant Pere més Baix, 7. Barcelona )
Quan: Dimecres, 4 de maig de 2016 (09:00 – 14:30 h.)

Comments are closed.