logo

JORNADA ONLINE – INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES: GESTIÓ DE L´HABITATGE SOCIAL DURANT I POST COVID – II

Pràcticament un any després de realitzar la primera jornada online d’intercanvi d’experiències sobre la gestió de l’habitatge social en aquesta època de pandèmia, hem tornat a trobar-nos, en el mateix format de micròfon obert i amb una conversa totalment oberta a la participació.

En aquesta ocasió, vam recuperar algunes de les preguntes que van servir de guió per a la primera trobada, re-formulant el contingut i els objectius, a més d’afegir de més concretes envers a les experiències que s’han compartit durant aquest any, i que van ser aquestes:

1.- La gestió de les quotes de lloguer.
Quin ha estat finalment el comportament i l’impacte de la morositat als parcs d’habitatge? Ha crescut més segons avançàvem els mesos de pandèmia o s’han mantingut en els casos inicials? S’han hagut d’ampliar o modificar les mesures establertes inicialment? 

2.- La relació amb els usuaris i els demandants d’ajudes.
Vam veure a l’anterior trobada, com aquesta situació havia provocat canvis importants, tant per part de les persones usuàries i demandants, com per part dels equips d’atenció a aquestes persones. Quines de les polítiques o activitats es van introduir durant la pandèmia i es quedaran? De les activitats que es van introduir, quintes han estat efectives en la millora de les relacions, i quines no han estat tant positives? 

3.- Reptes en els que actualment esteu treballant.
Fa un any vam comentar alguns dels reptes que es plantejaven a l’organització, potser la durada i l’impacte social i econòmic de la pandèmia han provocat una remirada sobre els mateixos o inclús la definició de nous reptes envers la realitat que s’han anat definint. Quins són els principals escenaris estratègics sobre els que esteu treballant? Els reptes que heu assolit durant aquesta etapa passada, han estat més operatius o estratègics? He hagut de definir nous indicadors de seguiment dels vostres objectius com a organització?

4.- I per últim, dedicarem la darrera part a parlar de la bretxa digital.
Diferents serveis a la ciutadania han destacat aquest, el de la bretxa digital, com un dels reptes més significatius durant la pandèmia, i no només parlant de les persones usuàries, si no també per a les mateixes organitzacions que no tenien contemplat alguns dels escenaris amb els que han hagut de treballar. Ha estat la bretxa digital un element sobre el que he tingut que treballar especialment? El seu impacte ha estat significatiu només en quan a la vostre relació amb les vostres usuàries? O també s’ha hagut de treballar internament per a garantir la continuïtat o adaptació dels equips?

Alguns dels punts compartits amb respecte aquests temes van ser:

  • L’evolució de la gestió de les quotes no ha estat igual ni en tot el territori, ni per a tots els col·lectius, però si que s’ha necessitat de fer una gestió acurada i personalitzada de cada situació.
  • La relació amb les persones usuàries ha sobrepassat en alguns casos la naturalesa pròpia de les oficines i entitats de gestió de l’habitatge social. Fer un acompanyament personalitzat i facilitant l’apropament a les eines de gestió i a la mateixa administració pública, en molts casos més enllà de les relacionades amb l’habitatge, però vinculades en certa manera al benestar social de les persones.
  • Aquesta situació, que ha estat molt present entre les diferents experiències que s’ha compartit, fa pensar en la gestió de les necessitats de les persones i dels propis serveis de gestió d’habitatge social, ja que s’evidencia una necessitat de una gestió 360º de les persones usuàries.
  • La bretxa digital es un fet sobre el que s’ha de continuar treballant, re-pensant els models actuals i recuperant, pot ser, entorns que facilitaven l’accés i que s’han deixat de banda, donant per fet que la digitalització era quelcom de present a totes les llars.
  • Aquest, el de la bretxa digital, ha estat un tema present durant tota la jornada, ja que en moltes situacions, la personalització de l’atenció i la facilitació de gestions que em comentat, ve donat pel baix nivell de digitalització d’alguns col·lectius.

En aquest enllaç podeu trobar un resum del vídeo enregistrat durant la jornada. Les persones associades rebran un enllaç privat per a poder veure tota la jornada a través del canal de YouTube de l’associació.

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *