logo

Jornada tècnica "Introducció al BIM"

La Directiva 2014/24 / UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’emprar sistemes electrònics (mitjans de comunicació i eines parell modelar les dades de l’edifici) en processos de contractació d’obres, serveis i subministraments a partir de setembre de 2018.

De la directiva, d’una banda cal destacar la referència de l’article 22 a les eines de modelatge electrònic i d’informació de les construccions (building information electronic modelling tools) o similars. L’article en qüestió obre la possibilitat a que els Estats membres exigeixin l’ús d’eines específiques per a la modelització electrònic de dades de les construccions en els seus processos de contractació d’obres, serveis i subministraments.

Al febrer de 2015 a Barcelona, en el marc del congrés European BIM Summit diverses institucions catalanes van signar i van publicar una declaració per a l’adopció del BIM per part de tots els agents que treballen a Catalunya.

D’altra banda, el 14 de juliol de 2015 es va constituir la Comissió per a la implantació de la metodologia BIM (Building Information Modelling), una eina tecnològica per a la gestió de projectes, a través d’un model digital 3D, que redueix costos, escurça temps de disseny i producció i millora la qualitat dels projectes d’enginyeria, arquitectura i construcció. I, a més a més, el Govern d’Espanya, mitjançant el Ministeri de Foment, preveu que el ús del BIM sigui exigible en infraestructures públiques i en edificació per al 2018

Per aquest motiu, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), juntament amb el COAC, organitzen una Jornada Tècnica d’introducció al BIM,

La Jornada, de cinc hores de durada, pretén introduir la metodologia BIM als tècnics responsables d’habitatge municipal, aplicant-la a les administracions locals en la seva tasca de construcció i gestió de l’habitatge. Tot introduïnt els conceptes generals dels sistemes BIM (Building Information Modeling), i les possibilitats que ofereixen als professionals. És una jornada focalitzada en l’habitatge públic i l’administració local, basada en l’experiència pràctica a través de l’exposició de casos pràctics i exemples concrets.

Podeu consultar aquí el Programa de la Jornada que es realitzarà en català.

Podeu accedir a la documentació de la Jornada  mitjançant la clau d’accés que us va facilitar GHS, fent clic aquí.

On: Sala d’Actes de la seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (7a planta, edifici A, carrer 62, 16, Zona Franca, Barcelona)
Quan: Dijous, 17 de març de 2016 (09:15 – 14:00 h.)

Comments are closed.