logo

La Junta de Govern de GHS considera molt positives les mesures en habitatge aprovades inicialment per l’Ajuntament de Barcelona

La reducció de l’obligació de construir aparcaments, la qualificació d’habitatge protegit en el 30% de les operacions privades i la creació d’una àrea de tanteig i retracte a tota la ciutat, afavoriran la promoció d’habitatge públic

La Junta de Govern de GHS, en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2018, va considerar molt positives les mesures que, per lluitar contra el fort increment de preus de l’habitatge, tant de lloguer com de venda, ha aprovat inicialment l’Ajuntament de Barcelona, tot i que caldrà propiciar els recursos, tan humans com econòmics, per a la seva efectiva i real  implantació.

Així, la reducció de l’obligació de places d’aparcament per a les promocions d’habitatge d’HPO reduirà els costos d’aquestes promocions, possibilitant fer més habitatges amb els mateixos recursos.

També, el fet d’establir l’obligació de qualificar com a habitatge protegit el 30% del sostre de determinades promocions, farà augmentar l’oferta d’habitatge protegit a la ciutat i, finalment, la creació d’una àrea de tempteig i retracte a tot el municipi, permetrà poder adquirir sòls o edificis per rehabilitar per al patrimoni municipal, que permetrà la construcció d’habitatges públics.

Tanmateix, per a poder obtenir resultats palpables i reduir la inflació dels preus de l’habitatge, caldria que mesures semblants, adaptades a les peculiaritats i característiques de cada poble o ciutat, es prenguin als municipis de la conurbació urbana de Barcelona i del seu entorn, perquè les mesures assoleixin l’efecte desitjable.

Podeu descarregar la nota de premsa fent clic aquí.

Comments are closed.