logo

O-HB: ESTUDIS I TREBALLS

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona acaba de publicar en el seu lloc web la versió actualitzada de l’estudi comparat de la regulació del lloguer  a Berlín i París i un nou laboratori sobre l’Estructura i concentració del parc de lloguer a la demarcació de Barcelona (2021):

Estudi comparat de la regulació del lloguer a Berlín i París. Versió actualitzada 2022: Darrera versió del Laboratori sobre la regulació del lloguer d’habitatges a Berlín i París. En aquesta es fa un repàs a la creació i evolució de les lleis en ambdues ciutats europees, així com de l’índex de preus de referència de lloguer. Informació que ja s’havia analitzat en la primera versió del laboratori, el 2018, i que ara s’actualitza amb els darrers canvis que s’han succeït en els últims mesos i/o anys.
L’estudi complet en el següent enllaç

Estructura i concentració del parc de lloguer a la demarcació de Barcelona. 2021: Nou laboratori sobre la concentració de l’habitatge en lloguer l’any 2021, en el que s’analitza per primera vegada la situació del lloguer en l’àmbit geogràfic de la demarcació de Barcelona. Igual que en darreres edicions d’aquest laboratori, es realitza una àmplia anàlisi dels grans tenidors d’habitatge, segons la normativa catalana i l’estatal.
El treball complet en el següent enllaç

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *