logo

Política de privacitat

ASSOCIACIÓ DE GESTORS DE POLÍTIQUES SOCIALS D´HABITATGE DE CATALUNYA (El Responsable)protegeix les dades personals amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

D’acord amb la normativa vigent sobre tractament de dades, us informem de les dades del Responsable de les dades:

Denominació social: ASSOCIACIÓ DE GESTORS DE POLÍTIQUES SOCIALS D´HABITATGE DE CATALUNYA 

NIF:G-66421223 

Nom de domini: www.ghscatalunya.com

Adreça:Doctor Aiguader, 36 08003 BARCELONA

E-mail:secretaria@ghscatalunya.org

DADES RECOLLIDES EN FORMULARI DE CONTACTE

FinalitatRemetre a l’usuari informació que puguin ser del vostre interès en l’adreça proporcionada.
Legitimació per al tractamentConsentiment de l’usuari
Criteris de conservacióLes seves dades seran cancel·lades en el moment en què ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment en què sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïdes.
Comunicació de dadesNo se cediran, tret que la llei ens obligui o sigui necessari per a l’operativitat del servei
Drets dels usuarisDrets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament,així com sol·licitar més informació sobre el tractament de les vostres dades. Dret a presentar una reclamació davant de l’Agència espanyola de Protecció de Dades.  
Dades de contacte per exercir els drets dels usuarissecretaria@ghscatalunya.org  

DADES RECOLLIDES EN FORMULARI DE CONTACTE AMB ACCEPTACIÓ DE REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS

FinalitatRemetre a l’usuari informació que puguin ser del vostre interès en l’adreça proporcionada, així com per gestionar la possible relació comercial.  
Legitimació per al tractamentConsentiment de l’usuari
Criteris de conservacióLes seves dades seran cancel·lades en el moment en què ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment en què sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïdes.
Comunicació de dadesNo se cediran tret que la llei ens obligui o sigui necessari per a l’operativitat del servei
Drets dels usuarisDrets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, així com sol·licitar més informació sobre el tractament de les vostres dades. Dret a presentar una reclamació davant de l’Agència espanyola de Protecció de Dades.  
Dades de contacte per exercir els drets dels usuarissecretaria@ghscatalunya.org  

DADES RECOLLIDES EN FORMULARI DE SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTER

FinalitatGestió newsletter
Legitimació per al tractamentConsentiment de l’usuari
Criteris de conservacióLes seves dades seran cancel·lades en el moment en què ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment en què sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïdes.
Comunicació de dadesNo se cediran tret que la llei ens obligui o sigui necessari per a l’operativitat del servei
Drets dels usuarisDrets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, així com sol·licitar més informació sobre el tractament de les vostres dades. Dret a presentar una reclamació davant de l’Agència espanyola de Protecció de Dades.  
Dades de contacte per exercir els drets dels usuarissecretaria@ghscatalunya.org  

No es fan transferències internacionals de dades.

Menors dedat.

Per a l´ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i l’ús del portal a menors d’aquesta edat.

Actualització de dades


L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon a la situació real, que està actualitzada i és exacta, i queda obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.