logo

Política de privacitat

Tota comunicació amb GHS Catalunya per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest lloc web o al seu correu electrònic, suposa el consentiment exprés per que les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de GHS Catalunya, en la adreça de l’associació a Barcelona, al carrer Doctor Aiguader, 36, 08003 Barcelona.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

GHS Catalunya

Dr. Aiguader, 36, 08003 Barcelona
931 005 229
secretaria@ghscatalunya.org
ghscatalunya.org