logo

La nostra proposta

La Nostra Proposta

Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya

L’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya, agrupa, en un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques d’habitatge, serveis municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals d’habitatge, promotors socials d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis d’interès general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya, amb la finalitat de promoure els interesos comuns a totes elles.

Els objectius principals de GHS són:

Potenciar les polítiques socials d’habitatge, amb el convenciment que han d’anar més enllà de la promoció per la venda o lloguer d’habitatges protegits, cercant noves fórmules que garanteixin el dret constitucional a l’habitatge.

Establir un marc de col·laboració on tots els gestors socials d’habitatge puguin compartir coneixement i experiències amb l’objectiu comú de promoure l’excel·lència, la competitivitat, l’eficàcia i l’efectivitat en el desenvolupamentde la gestió de l’habitatge social.

Fomentar les activitats destinades a proporcionar a totes les persones un habitatge digne que sigui adequat en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.

GHS fomenta i impulsa totes aquelles activitats relacionades amb les seves finalitats i en especial les relatives a:

  • La promoció i la defensa de les polítiques socials d’habitatge
  • La reflexió i la innovació
  • La formació dels seus associats i de les persones interessades en les seves activitats
  • La difusió de bones pràctiques i experiències.