logo

Recuperem habitatge privat cap a habitatge cooperatiu en cessió d’ús en format HPO

Lleida, una experiència pilot de col·laboració pública-cooperativa: hem qualificat 30 habitatges del mercat privat com a Habitatges amb Protecció Oficial.

Foto-muntatge pati interior comunitari

La Dinamo Fundació amb la col·laboració de l’Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera, Ajuntament de Lleida, Fundació Habitat3, Agència de l’Habitatge de Catalunya i La Closca – Cooperativa d’habitatge, estem impulsant el primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Lleida.

Es tracta d’una experiència pilot de col·laboració pública-cooperativa que busca convertir patrimoni privat en habitatge cooperatiu en cessió d’ús, traient-lo del mercat especulatiu. Com a entitat Promotora d’Habitatge Social, La Dinamo ha recuperat un edifici construït el 2008 i buit des d’aleshores, per donar-li ús social.

La compra de l’edifici, per valor de 2 milions d’euros, es va realitzar a finals del 2020 exercint el dret al tanteig i retracte, que és el dret preferent d’adquirir habitatges que les entitats financeres han adquirit en un procés d’execució hipotecària. El finançament de la compra s’aconsegueix gràcies a l’Acord Marc que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té establert amb l’Institut Català de Finances per a fomentar que aquest tipus d’adquisicions es destinin a habitatge social. Des de La Dinamo ens hem beneficiat d’aquesta línia de finançament bonificat. L’edifici adquirit inclou 30 habitatges i tots s’han qualificat com HPO. La Dinamo cedirà l’usdefruit dels 24 habitatges i dels espais comunitaris a La Closca – Cooperativa d’habitatge per un període de 50 anys prorrogable 25 anys més i les seves sòcies seran les usuàries dels habitatges. A partir dels 75 anys els habitatges esdevindran propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El fet de tractar-se d’un edifici totalment acabat, i a través de la col·laboració pública-cooperativa, s’ha pogut impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu assequible i amb uns tempos molt ajustats. Les persones sòcies de la cooperativa entraran a viure als habitatges el març del 2021.

Actualment, hi ha moltes persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i el municipi de Lleida no és una excepció. En aquest projecte, i a partir de l’acord marc, 6 dels 30 habitatges es destinaran a habitatges d’emergència en col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida. Aquests 6 habitatges seran cedits i gestionats per part d’Habitat3.

Aquest projecte demostra com la col·laboració pública-cooperativa permet recuperar habitatge del mercat privat, impulsant projectes innovadors i assequibles. Esperem que referents com aquests puguin replicar-se arreu del territori.

La Dinamo Fundació

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *