logo

SESSIÓ: HABITATGE COOPERATIU I AJUNTAMENTS

GHS dona suport a la sessió que organitza La Dinamo Fundació en el marc de treball desenvolupat amb Coòpolis (Ateneu Cooperatiu de Barcelona) des del Cercle de Transició Ecosocial.

L’objectiu de la sessió és poder presentar casos de política pública municipal per impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús arreu del territori català.

A Catalunya hi ha diverses experiències de concursos de sòl públic que poden ajudar a extreure’n aprenentatges i errors amb la finalitat de millorar les polítiques públiques que despleguin els ajuntaments.

Per altra banda, els projectes que s’estan desenvolupant en sòl privat estan posant en crisi la seva viabilitat econòmica a causa dels elevats preus del mercat privat. Per això, és fonamental explicar la importància i l’impacte que poden tenir les polítiques públiques en la realització d’aquest tipus de projectes i en l’accés a l’habitatge de totes les capes de la població.

Programa sessió 5 d’octubre

10:00 – 10:15h – Benvinguda

10:15h – 10:35h – Presentació de la Diputació de Barcelona (Lena Vidal)

Explicació dels recursos que ofereix la DIBA als ajuntaments que volen impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

10:35h – 11:15h – Presentació La Dinamo Fundació

– Reflexions sobre els criteris en els concursos de sòl públic

– Mesures públiques de suport als projectes en sòl privat

11:15h – 11:30h – Torn obert de preguntes

11:30h – 11:50h – Experiència Ajuntament de Manresa (sòl públic)

Explicació sobre el concurs públic que es va dissenyar des de l’ajuntament de Manresa per la cessió d’un solar públic per fer-hi habitatge cooperatiu

11:50h – 12:10h – Experiència Ajuntament (sòl privat)

Explicació de mecanismes de suport en projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de sòl privat

12:10h – 12:30h – Torn obert de preguntes/debat

12:30h – Comiat

Inscripcions en el següent enllaç

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *