logo

VISITA TÈCNICA PRESENCIAL PROMOCIÓ HPO A SABADELL

A finals de setembre del 2022 GHS va organitzar la visita d’aquesta promoció de la mà de VIMUSA. Aleshores es trobava en fase d’execució i, per tant, es va poder veure l’estructura de CLT. El passat 19 d’abril, amb motiu de l’Assemblea d’enguany va tenir lloc la visita tècnica presencial de la mateixa promoció. En aquesta ocació es va poder visitar com a obra acabada i conèixer com ha estat el seu desenvolupament.
La promoció es considera Edifici nZeb (nearly zero energy building):
•Millores aïllament i ventilació 
•Sistemes energètics d’alta eficiència 
•Tractament de les aigües grises, d’acord amb l’ordenança
   municipal d’estalvi d’aigua.
•Incorporació de renovables (fotovoltaica) 
• Construcció en fusta

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *