logo

Serveis

Serveis

GHS promou i impulsa l’intercanvi d’experiències i coneixements entre empreses i professionals que operen en el camp de l’habitatge públic i social per contribuir a potenciar les polítiques socials d’habitatge i incrementar-ne la qualitat de la gestió.

GHS esdevé un espai obert de diàleg on, per mitjà de la formació professional continuada i el treball en xarxa, es reflexiona sobre la gestió de les polítiques d’habitatge social i es cerquen i impulsen solucions de millora de servei per a implementar en aquest camp.

GHS organitza jornades tècniques, visites professionals, presentacions i debats sobre temes i actuacions rellevants per a la gestió de l’habitatge social, amb la participació d’experts en cada matèria.

Servei de representació

 • Davant la societat
 • Davant les institucions públiques i organismes locals, comarcals, nacionals europeus
 • En l’àmbit de les relacions institucionals

Servei d’informació

 • Elaboració i manteniment del directori d’associats (web)
 • Informació de l’activitat de l’Associació.
 • Informació permanent als socis dels esdeveniments rellevants del sector (mitjançant correus electrònics, cartes, comunicats, etc.)
 • Avís de les novetats sobre legislació i normativa
 • Publicació d’informes anuals i memòries de l’Associació.

Servei de coordinació i dinamització

 • Gestió de xarxes (treball en xarxa)
 • Configuració de grups tècnics
 • Canalització de les aportacions dels associats
 • Fòrums de reflexió i lobby autonòmic
 • Organització i presència en jornades, visites tècniques, congressos, fòrums, etc.
 • Divulgació d’experiències pilot i projectes del camp de l’habitatge social
 • Creació de suports tècnics per al desenvolupament de fórmules de col·laboració
 • Intercanvi d’experiències (benchmarking)
 • Subscripció de convenis i acords per afavorir els interessos de l’associació

Servei d’assessoria

 • Estudi i anàlisi de novetats legislatives
 • Producció documental: declaracions, al·legacions, observacions, comentaris resums...
 • Estudis i publicacions
 • Defensa d’interessos per acord unànime dels associats o dels seus òrgans de representació

Servei de formació

 • Disseny i gestió de programes i plans de formació adequats a les necessitats dels associats
 • Acords amb universitats i centres de formació

Servei de comunicació

 • Promoció de la imatge dels gestors de sòl i habitatge social arreu del territori català
 • Comunicació i relacions públiques del col·lectiu
 • Divulgació dels projectes, tasques i activitats destacables de l’Associació i dels seus associats