Activitats

Jornada “La Gestió del Lloguer Social”

En els darrers anys els problemes de l’habitatge han anat creixent sense aturador. Els ajuntaments i les institucions, volen i dolen, però els recursos necessaris per les polítiques d’habitatge continuen sent malauradament migrats.

Sembla que tothom està d’acord, en que cal incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer social, per donar sortida a la demanda existent i majorment a la població vulnerable. És possible fer-ho? Hi ha noves iniciatives al respecte?

D’altre banda cal plantejar-se si el lloguer social és en si mateix sostenible, sobretot per les tutelades economies municipals. La gentrificació per causes diverses, la crisi econòmica amb l’increment de la pobresa i la vulnerabilitat, i el conseqüent desconcert i incertesa sobre l’actuació punitiva de les empreses i institucions públiques en cas d’impagament, han provocat en determinats casos certs desequilibris en la gestió als que cal posar remei, si l’objectiu final que volem assolir, és el d’incrementar aquest parc.

Al voltant de la discussió sobre les noves polítiques d’habitatge, que encetem de nou per la promulgació del nou Pla d’Habitatge del govern de l’Estat, entenem necessari reflexionat sobre tot plegat, GHS proposa aquesta jornada.

Llegir-ne més ...

Visita tècnica: La promoció de 63 habitatges per a joves de Ca n’Arús

L’edifici Ca n’Arús situat a l’Avinguda Carrilet cantonada amb la 2016-06-01 09.42.11Rambla de la Marina a l’Hospitalet de Llobregat, en un solar cedit gratuïtament per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, es composa d’un bloc únic esglaonat en alçada, amb planta baixa més 5 plantes pis confrontant amb la Rambla Marina, planta baixa i 7 plantes pis al tram central i planta baixa més 9 plantes pis que amaga la mitgera que delimita el solar. A partir de la planta segona es situen els 63 habitatges, 56 dels quals tenen un dormitori i dos els 7 restants. Dos dels habitatges són adaptats, encara que la resta estan dissenyats preveient la possibilitat que puguin ser ocupats per persones amb mobilitat reduïda.

L’equipament municipal està distribuït en planta soterrani, baixa i primera, i té una superfície total construïda de 1.657,84 m2. A la planta baixa i primera es preveu un casal per gent gran, i a la planta soterrani un casal per joves. La distribució i les instal·lacions previstes permeten un ús independent de cadascun dels equipaments. L’accés és independent dels habitatges, i es produeix a través de la cantonada entre l’avinguda Carrilet i la Rambla Marina.

Una altra de les característiques del projecte són les millores d’eficiència energètica que l’edifici incorpora, com ara un sistema de calefacció centralitzat pels habitatges, amb caldera de microgeneració, el que permet no disposar de gas a l’interior dels habitatges. O la incorporació d’un comptador d’electricitat únic, gestionat a través d’una empresa de serveis energètics, que s’encarregarà del manteniment del sistema de producció d’aigua calenta sanitària i calefacció i del comptatge del consum elèctric i tèrmic de cada habitatge.

La promoció Ca n’Arús és un exemple de la col·laboració entre dues administracions Mentre la Generalitat finança la construcció de l’edifici en el solar cedit gratuïtament per l’Ajuntament, amb un pressupost de 3,88 milions d’euros, el consistori assumeix el cost de la compra i adequació del local.

Per aquest motiu, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), juntament amb AVS CATALUNYA i l’INCASOL, organitzen una Jornada-Visita tècnica per donar a conèixer el projecte de construcció de la promoció 63 d’habitatges per a joves de Ca n’Arús.

Llegir-ne més ...

Jornada-Visita tècnica “L’edifici Sant Eloi, 2-4 . Una experiencia pionera de gestió d’habitatge social”

La gestió de la promoció d’habitatges de Sant Eloi 2-4 de Barcelona és una experiència pionera de gestió d’habitatge social a Catalunya per:

  • la col·laboració i seguiment entre diferents actors (Administració Pública, entitats socials, societat civil).
  • la convivència de diferents perfils d’entitats i usuaris en un mateix edifici.
  • el seguiment tècnic i social al llarg del temps de l’edifici, els habitatges i les persones.
  • la col·laboració i seguiment entre diferents actors (Administració Pública, entitats socials, societat civil).

L’edifici propietat de l’Incasòl i gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es va construir, inicialment, per ser un edifici destinat a joves, però va patir diverses ocupacions, desperfectes i comportaments incívics. L’any 2014, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va aconseguir desallotjar tots els ocupants i va iniciar obres de rehabilitació de tots els desperfectes soferts durant els anys d’ocupació. Posteriorment, l’AHC va cedir la gestió de l’edifici a la Fundació Hàbitat3, impulsada per la Taula del Tercer Sector, per allotjar-hi usuaris d’entitats socials.  Actualment 44 persones amb diferents problemàtiques socials viuen en els 32 habitatges que conformen l’immoble.

La gestió i ús de l’edifici d’habitatges del carrer de Sant Eloi 2-4 de Barcelona és una oportunitat immillorable per a què moltes entitats socials puguin ajudar a persones que estan atenent a que culminin les fases finals dels seus processos d’inserció. L’accés a un habitatge és clau en aquest procés i contribueix a l’èxit dels processos d’inclusió social d’aquestes persones i les seves famílies.

Al bloc del carrer Sant Eloi 2-4 de Barcelona (Zona Franca) hi ha 32 habitatges (27 habitatges tenen una habitació i 40 metres quadrats, 4 habitatges tenen dues habitacions i 48 metres quadrats, i un, adaptat, de dues habitacions, i 54 metres quadrats).

Les entitats socials que participen en el projecte són: AREP, JOIA (amb Sant Pere Claver), Fundació Salut i Comunitat, Prevenció, Assistència i Seguiment ; ABD i Fundació Mambré.

Per aquest motiu, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), juntament amb AVS CATALUNYA, l’INCASOL, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la Fundació Habitat2 i la Fundació Mambré, organitzen una Jornada-Visita tècnica “L’edifici Sant Eloi, 2-4 . Una experiencia pionera de gestió d’habitatge social”

Llegir-ne més ...